کتاب پوست گرگ نما که توسط آر.ال.استاین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهل و یک صفحه می باشد. داستان پوست گرگ نما کتابی می باشد بسیار وحشتناک از آر.ال.استاین که گروه ترجمه اعماق وحشت این اثر را به فارسی ترجمه نموده اند .الکس پسری می باشد که علاقه ی بسیار شدیدی به عکاسی دارد. او واسه ی زمان دو هفته قرار می باشد که پیش عمو و زن عمویش برود. عمو و زن عمویش عکاسان بسیار چابک و کارکشته ای می باشند و قرار گذاشته اند که چیزهای فراوانی درمورد عکاسی به او یاد دهند. آنها به روزهای هالووین بسیار نزدیک می باشند. ولی پسر تصمیم دارد که واسه ی هالووین خود لباس گرگنما را تهیه کرده و بر تن کند.زن عموی او بعد از شنیدن این صحبت به یکباره جیغ می کشد و این موجب می شود که حواس عمویش پرت شود و اتومبیل آنها از مسیر خویش منحرف گشته به مسیر پر از سرو صدای کامیون رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پوست گرگ نما تماس بگیرید.

دانلود کتاب پوست گرگ نما