دانلود کتاب زن بیگناه اثر انوره دو بالزاک

 

دانلود کتاب زن بیگناه که توسط اْنوره دو بالزاک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سیزده صفحه می باشد.داستان زیبایی که به دست عنایت الله شکیباپور ترجمه شده است.این نوشته سرنوشت بسیار ناراحت کننده ی زنی به اسم جیزل می باشد که در زمان جوانی دوستدار مردی که پرستار دختر وی بود شده و هنگامی که آن مرد که به اسم آرماند بوده باردار شده اصرار می نماید که با همدیگر ازدواج کنند. ولی آن مرد که بسیار دسیسه باز بوده قبول نکرده و جیزل با قلبی شکسته آن مکان را رها میکند و پس از سپری شدن زمانی با مردی ازدواج می نماید که خوشبختی حقیقی را به او پیشکش می کند. اما پس از چندین سال یک علاقه مند پیگیر و پا فشار دردسرهای را برای او به وجود می آورد و موجب میشود که همسرش به او بدبین شده و با خود بی اندیشد که جیزل به او خیانت کرده است.جیزل که طاقت اینگونه تهمتی را نداشته و ادعا می نماید کاری نکرده اما نمیتواند حقیقت را بگوید به شدت بیمار می شود. عاقبت بیگناهی او ثابت می شود. ولی دیگر چه فایده جیزل از دنیا رفته است . برای خرید کتاب زن بیگناه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زن بیگناه