کتاب آهنگ برنادت که توسط فرانس ورفل نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و بیست و دو صفحه می باشد.برنادت سوبیرو در ژانویه هزار و هشتصد و چهل و چهار داخل روستای لورد در جنوب فرانسه متولد شده است. او بزرگترین بچه ی خانواده هفت نفره و تهی دست خویش بود. او ادعا کرد که خانمی مقدس را دیده و با او صحبت نموده است.برخی از افراد به او ایمان آورده و برخی دیگر او را فریبکار دانستند.اما سخن های برنادت که از سمت آن بانوی مقدس احتمالا مریم مقدس گفته شده بود به تمامی مردم روی زمین گفته های خوب زندگی کردن را ابلاغ می کرد. پدر او از افرادی بود که یک آسیاب آبی را اداره می نمود که در بغل یک نهر آب زلال بود که آبش در آخر به داخل رودخانه گیو ریخته می شد. برنادت در مسیر سرنوشت خویش معجزه های زیادی از جمله شفا دادن و سالم نمودن بیمارانی که دیگر بهبود نمی یافتند انجام داد و عاقبت در شانزده آوریل هزار و هشتصد و هفتاد و نه در سن سی و پنج سالگی بود که فوت شد.پنجاه و پنج سال پس از فوتش از سمت کلیسا به موجب قدیس حامی مریضها و خانواده و تهی دستان پذیرفته شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آهنگ برنادت تماس بگیرید.

دانلود کتاب آهنگ برنادت