کتاب ابله که توسط فئودور داستایوفسکی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و پنج صفحه می باشد.خیلی از نگارنده ها و انتقاد کنندگان دنیا این نوشته ی داستایوفسکی را بر مبنای یکی از ده اثر برجسته ی ادبیات دنیا به حساب آورده اند.برای آنکه داستایوفسکی در اثر فنا ناپذیر در نقاشی اندیشه ها و تخیلات و حس های انسانی بیداد می کند و مثل موسیقی دان با استعداد و هوشمندی که با چالاکی حیرت آوری از سیم های گوناگون نوری جانبخش و روح پروری تشکیل می دهد.با اینگونه هنرمندی تارهای روح انسانی را به تزلزل در آورده که از آن آوایی روح انگیز نغمه ای حیرت اور و اسرارآمیز که زمان کمی گوئی انسانی را به دنیای دائم اعزام می نماید بگوش می رسد. نوشته ی ابله در زمان زندگی داستایوفسکی دو دفعه به چاپ رسید .اولین بار به طور پاورقی روزنامه مشهور روسی که نشر در سال هزار و هشتصد و شصت و هشت آن سال یعنی یکسال طول کشید. برای خرید کتاب ابله به لینک موجود مراجعه نمایید

.

کتاب ابله 

دانلود کتاب ابله