کتاب من مارتین نیستم که توسط آر.ال.استاین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دوازده صفحه می باشد. آر.ال.استاین نگارنده ی مشهور آمریکای می باشد که مجامع تالار وحشت و اتاق کابوس و مورمور که داخل ایران به اسم دایره وحشت و ترس و لرز هم اکنون ترجمه گشته است. واسه ی نوجوانان و مجموعه خیابان ترس را به غیز از نوجوانان واسه ی بزرگسالان همچنان نگاشته است. استاین گفته است که وظایف بسیار بزرگی داشته و یکی از آنها سیخ نمودن مو بر بدن بچه ها می باشد. اثرهای او با فروش زیادتر از دویست و پنجاه میلیون نسخه در تمامی دنیا او را به پر فروش ترین نگارنده ی کودک مبدل نموده است . او هم چنان در کنار همسرش جینو و پسر خود مت زندگی می‌کند. استاین گفته که من دوستدار این می باشم که مطالعه کننده هایم را به جاهای وحشتناکی ببرم. آیا شما می دانید که هولناک ترین مکان چه جایی است.آن مکان فکر و اندیشه ی خود شماست. این اثر قصه ی پسریست که با هم اتاقی خود اشتباه گرفته شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب من مارتین نیستم تماس بگیرید.

دانلود کتاب من مارتین نیستم