کتاب روز شغال که توسط فردریک فورسایت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پانصد و هفت صفحه می باشد.نویسنده ی مشهور فردریک فورسایت متولد شده در بیست و پنج اوت هزار و نهصد و سی و هشت می باشد که برخی اوقات تفسیرگر سیاسی انگلیسی می باشد. او زیادتر به دلیل داستانهای جالبی از جمله روز شغال و سگ‌های جنگ و پرونده ی اودسا و تندیس و مُشت خدا معروف شده می باشد.فورسایت داخل اشفورد کنت متولد شده است و در مدرسه تون‌بریدج و هم اکنون در دانشگاه گرانادا اسپانیا درس خوانده است. او قبل از آنکه به سمت نگارندگی برود در دهه پنجاه خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده است. او نوزده سال بیشتر نداشت که در به درجات زیادی از سمت نیروی هوایی رسید. ولی قانون های محکم و دشوار نظامی با اخلاقیات او سازگار نبو.به این دلیل تصمیم گرفت به طرف روزنامه‌نگاری برود. از سال هزار و نهصد و شصت و یک تا هزار و نهصد و چهل و هشت به موجب خبرنگار رویترز و بی‌بی‌سی در کشورهای گوناگون خدمات فراوانی نمود. برای خرید کتاب روز شغال به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب روز شغال