کتاب طلای خدایان که توسط اریک فون دانیکن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و شصت و دو صفحه می باشد.اثر طلای خدایان یکی از چهارمین نوشته های دکتر اریش آنتون پاول فون دنیکن نگارنده ی مشهور اثرهای عقیده های فضانوردی باستانی می باشد.این کتاب در سال هزار و نهصد و هفتاد و دو منتشر شده است. نویسنده معروف اریش فون دنیکن در چهارده آوریل هزار و نهصد و سی و پنج داخل زوفینگن سوئیس به دنیا آمده است. او تحصیل رده از دانشگاه اس تی مایکل در فرایبورگ می باشد. نخستین کتاب فون دنیکن با اسم ارابه خدایان می باشد که از اثرهایی بوده که بسیار زیاد فروش رفته است.این اثر داخل آلمان و آمریکا بود و پس از مدتها در سی و هشت کشور دیگر همچنان به انتشار رسید.این نوشته با توجه زیادی روبرو گشت. عقیده های او داخل این اثر موجب شد تا او را پدر نظریات فضانوردی باستانی نام دهند. او بیست و شش نوشته گوناگون نگاشته است که به بیست زبان عمده ی جهان برگردانده شده است . برای خرید کتاب طلای خدایان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب طلای خدایان