کتاب راز حباب ها که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهل و هفت صفحه می باشد.قصه از جایی آغاز می‌شود که شخصی به اسم آنتونی کید به عنوان یکی از کارمندان یک تور سیاحتی داخل آفریقا سرگرم انجام دادن برخی کارها می شود.و به دست رفیق قدیمی خویش جیمی ماک گراث تحریک به حادثه جویی و ول کردن شغل قبلیش می‌شود. کنت استیل پیچ که دورانی داخل راس امور هرزوسلاواکی بوده است. در یکی از شبها توسط برخی آدمهای ناشناسی مورد خشونت و حمله قرار می‌گیرد و جیمی به کمک کردن به او می شتابد و به موجب این کمک کنت استیل پیچ پیش از فوت کردنش دفتر خاطره های خود را به او می دهد تا به انتشاراتی بفروشد و پولی معادل بر هزار لیره را واسه خویش بگیرد.این نوشته یکی از مشهورترین نوشته های خانم کریستی می باشد که بدون حاضر بودن کارآگاه مشهورش هرکول پوآرو مطالعه کننده را در محاصره ی خود قرار می دهد.و یا آنکه آگاتا خواهان آن است که به یاد همه آورد که عنوان ملکه جنایت تا آخر عمر برای او می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز حباب ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب راز حباب ها