کتاب پلکان مخفی که توسط کارولین کین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و هشت صفحه می باشد. خانم کارولین کین نگارنده ی مشهور اهل امریکا می باشد که یکی از فعالترین نویسنده هایی می باشد که زندگی خویش را صرف نگاشتن قصه و کتاب واسه ی کودکان و نوجوانان نموده است.او با خلق کردن شخصیتی به اسم نانسی درو و انجام دادن فعالیتهایی برای گشودن معماهای دلپذیر و دلنواز و آموزشگر با پذیرایی زیاد خانواده های مهم و متصل به شرافت و مذهب تمامی ملل انگلیسی زبان انجام گرفت.به صورتی که به اجبار در این خصوص ادامه داد و پیروز شد. پنجاه و دو اثر درمورد نانسی درو و عملیاتهای شگفت آور او نگاشته است.گفتنی می باشد که آن طور که کتابها بسیار شدید کمیاب شدند و انتشار کننده ها بران شدند که نشرهای پشت سر هم از هر یک از آن ها تهیه کنند و در دست دوستداران بگذارند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پلکان مخفی تماس بگیرید.

دانلود کتاب پلکان مخفی