کتاب تب طلا که توسط جک لندن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد. جک لندن نگارنده ی فعال سوسیالیست اهل آمریکا بوده است. نوشته های او مثل آوای وحش و گرگ دریا با پذیرایی و استقبال مطالعه کنندگان بسیار زیادی مواجه شد. او از اولین نگارنده های آمریکا است که از مسیر نگاشتن و نویسندگی به پول بسیار زیادی رسیده است. او درمورد صحنه هایی که نگاشته و تصویر نموده را با چشمان خویش دیده و پهلوانان بسیاری از کتابهایش اشخاصی بوده اند که با او رفت و آمد و مراوده داشته اند. در اثرهای جک لندن اثرگذاری اندیشه های چارلز داروین و هربرت اسپنسر و کارل مارکس و فریدریش نیچه بسیار نمایان است. این نوشته ها که برخی اوقات رنگ زیاد ناتورالیستی به خویش گرفته مسلط و چیره بر تجزیه و تحلیل های خیلی دقیق اجتماعی است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تب طلا تماس بگیرید.

دانلود کتاب تب طلا