کتاب دنیای قشنگ نو که توسط آلدوس هاکسلی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و شصت و چهار صفحه می باشد.نوشته ی دنیای قشنگ نو یا همان دنیای شگفت انگیز جدید یک داستان بسیار علمی و تخیلی پادآرمانی می باشد که در سال هزار و نهصد و سی و دو به اثر آلدوس هاکسلی نگارنده و شاعر اهل انگلیس چاپ شده است.رویدادها و اتفاقات این داستان در سال دو هزار و پانصد و چهل در شهر لندن سپری و آرمان های شهری را به دید و نظر می کشاند که در آن مهندسی ژنتیک به آفرینش آدمها با خصوصیات از قبل انتخاب شده موجب شده نظام اخلاقی اجتماع با به وجود آمدن حکومت جهانی و از بین بردن جنگ و گرسنگی و تهی دستی و از بین بردن کامل خانواده و زاد و ولد به طور کامل پوست انداخته و علم روان شناسی به صورت شگفت انگیزی پیشرفت کرده و فقط نشان آدمها تشکیل سعادت و از بین بردن سختی های غیر ضروری می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دنیای قشنگ نو تماس بگیرید.

دانلود کتاب دنیای قشنگ نو