کتاب باد شرق و باد غرب که توسط پرل باک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و شصت و سه صفحه می باشد.که به دست فرحتاز خمسه ای ترجمه گشته است. نگارنده ی مشهور پرل باک داخل این اثر جنگ بین چین قدیم و چین جدید می باشد و آن ایام را به درون خانواده قدیمی کشانده که داخل آن انس و وابسته بودن به سنت‌‌ها و آیین‌های پدران و اجداد و استطاعت و توانایی پدر و مادر همچنان وجود دارد. در اینجا خانواده به موجب ریزترین سازمان و بنیاد اجتماعی به صورتی تمثیل اجتناب عزیزی از آن چیزی که سنت به آن غریب می باشد انعکاس پیدا می کند. انتقاد کنندگان سبک نگاشته های پرل باک را با نثر و نظم نوشته ی مقدس مقایسه کرده‌اند. خانم پرل باک اولین زن آمریکایی می باشد که جوایز بزرگ نوبل ادبیات را در سال هزار و نهصد و سی و هشت به دست آورده است.او اثرهای مشهور دیگری به نام های مادر و نسل اژدها و نامه ای از پکن و ماندالا و زنی در دیار غربت و ریشه در خاک دارد .او خانواده ای داشت که از تبلیغات کننده های مذهبی بودند که واسه ی تبلیغ به کشور چین سفر نمودند . او از سن سه ماهگی تا چهل و یک سالگی داخل چین زندگی نمود و زبان انگلیسی را به سبب زبان دوم خویش یاد گرفت. برای خرید کتاب باد شرق و باد غرب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب باد شرق و باد غرب