کتاب حاصل عمر که توسط ویلیام سامرست موآم نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هفتاد صفحه می باشد.اثر حاصل عمر اسم یک نوشته ی ادبی می باشد که به دست نگارنده ی مشهور اهل انگلستان موآم نگاشته شده‌ می باشد. این اثر یکی از نگاشته های معروف ادبی دنیا است.در سال هزار و نهصد سی ویلیام سامرست موآم یکی از ثروتمندترین نویسنده های دنیا بوده است. هنرپیشه های معروف هالیوود همانند گرتا گاربو و ریتا هیورث و نائومی واتس داخل فیلم‌هایی که بر پایه ی قصه های سامرست موآم بازی نمودند. با آنکه او چند سال از زمان کودکی خویش را در ویتستابل در نواحی کنت قرار داشته در جنوب شرقی انگلستان سپری نموده بود انسانهای کمی از اهالی این شهر با میراث این نگارنده سرشناس و بزرگ آشنا می باشد. هیچ اثری از او در داخل این شهر به چشم نمی خورد و منزل کوچکی در حوالی شهر که او کودکی خویش را در آن جا بوده در سال هزار و نهصد و شصت واسه ی بر پا شدن ساختمانهای مسکونی نو خراب گشت. بعضی از اهالی شهر ویتستابل اعتقاد دارند که سامرست موآم از این شهر بدش می آمده .در دو کتاب داستانی خود به اسمهای پایبندی‌های انسانی نشر سال هزار و نهصد و پانزده و کلوچه و آبجو انتشار هزار و نهصد و سی از این شهر به اسم بلک استیبل یاد شده است. برای خرید کتاب حاصل عمر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب حاصل عمر