کتاب آرتمیس فاول و دوگانگی زمان که توسط ای اوین کالفر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و بیست و دو صفحه می باشد.آرتمیس روبروی بکت و مایلز بر روى یک میز دسته دار زیبای چرمی که از پوست گاو نر تشکیل شده بود نشست. مادر او سرما خورده بود اما زیاد جدی نبود. پدر وی با پزشک در حال حرف زدن بود. واسه ی همین آرتمیس با بچه ها بازی می کرد و آنها را سرگرم می نمود. و واسه ی بچه ها چه چیزی بهتر از سرگرمی وجود داشت.آرتمیس بسیار اتفاقی با خود فکر کرد که یک لباس ابریشمى که به رنگ آبى آسمانى بود بر تن و یک شلوار پشمى با رنگ طوسی روشن به پا کند . شباهت زیادی به ولگردان خیابانی پیدا کرده بود.زلف سیاهش از روی صورتش پیچ خورده و به بغل گوشهایش رفته بود. او ظاهرا خیلی شاد و سر حال بود. ولی مجبور شده بود از او درخواست نماید که بچه ها را نگه دارد و به آنها درس یاد دهد.آرتمیس کجا می خواهی بروی .به دستشویی. بکت بسیار شگفت زده بود. او روی یک فرش نشسته بود و یک پیرهن سبز بسیار کثیف هم بر تنش داشت . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آرتمیس فاول و دوگانگی زمان تماس بگیرید.

دانلود کتاب آرتمیس فاول و دوگانگی زمان