کتاب رودخانه ی بزرگ که توسط ارنست همینگوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست صفحه می باشد.این کتاب به دست کیوان اسلامی ترجمه و انتشارات آن طاهری بوده است. اثر رودخانه ی بزرگ داستانی بسیار معروف از نگارنده ی سرشناس و فعال همینگوی است.او اهل آمریکا بوده و برنده جایزه نوبل ادبیات می‌باشد.ارنست همینگوی داخل پارک بلوط در ایالت ایلینوی در سال هزار و هشتصد و نود و نه به دنیا آمده است.او داخل مدرسه های مدارس دولتی ایالت ایلینوی درس خویش را خواند.در جنگ جهانی با مقام گزارشگر در روزنامه استاندارد شهر کانزاس کار نمود.عاقبت به کارهایی چون راننده آمبولانس شدن و در ارتش ایتالیا همچنان مشغول عملیات بود.پس از به آخر رسیدن جنگ داخل شهر پاریس زندگی کرد و در روزنامه ای به نام ستاره تورنتو به کار کردن مشغول شد. از مهم‌ترین داستانهای او کتاب پیرمرد و دریا می باشد. سبک بخصوص او در نگاشتن او را به نگارنده ای بی نظیر و خیلی تأثیرگذار کرده بود. در سال هزار و نهصد و بیست و پنج اولین رشته رمانهای کوتاهش در زمانهٔ ما چاپ شد که به درستی نمایان کننده ی سبک خاص او بوده است. برای خرید کتاب رودخانه ی بزرگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رودخانه ی بزرگ