کتاب خانه ترستون که توسط دانیل استیل نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و پانزده صفحه می باشد.خانم دانیل استیل مورد توجه ترین نگارنده ی زن امریکایی می باشد که از نمونه های نوشته هایش بیشتر از صد و پنجاه میلیون نسخه به روش رفته و یکی از بهترین نگارندگان داستانهای عاطفی و اجتماعی شناخته گشته است.دانیل استیل نویسنده ای با پهناور بودن موضوعات داخل رمانهایش شناخته شده می باشد.قصه های او در اطراف دنیا و شهرهای گوناگون رخ می دهد و از سالهای هزار و هشتصد و شصت تا دوران موجود را شامل می شود.انتقادکننده ها او را به موجب گستردگی ها و پژوهش های جدید درمورد انسانها و اتفاقات و هم اکنون به موجب شخصیت های مختلف و متفاوت که خلق نموده مورد ستایش قرار داده اند. اثر فوق یکی از کتاب های پرفروش دانیل استیل به حساب می آید.سیزده انتشار و هر چاپ در شمار بزرگ و نتایج توجه و علاقه ی بسیار زیادی است که این نوشته انجام داده است.در حقیقت خانه ترستون از نقطه نظر پیروز سرامد تمام نوشته های دانیل استیل به حساب می رود. برای خرید کتاب خانه ترستون به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خانه ترستون