کتاب دزیره که توسط آن ماری سلینکو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتصد و چهارده صفحه می باشد.دزیره داستانی است خیلی جالب و تاریخی که شامل رویدادها و اتفاقاتی در نیمه دوم قرن هجدهم و زمان ناپلئون می باشد . دلاور مهم و اساسی این داستان بزرگ برناردین اوژنی دزیره بوده است. دزیره کلاری مشهور به دزیدریا ملکه سوئد و نروژ دختر فرانسیس کلاری یکی از تجار ابریشم که از ساکنان مارسی بوده است. او در هشتم نوامبر سال هزار و هفتصد و هفتاد و هفت میلادی در مارسی فرانسه به دنیا آمده می باشد.دزیره در سال هزار و هفتصد و نود و چهار با ناپلئون بناپارت ازدواج کرده ولی بعد از گذشت دو سال ناپلئون نامزدی خویش را با او بر هم زده و در هشتم مارس هزار و هفتصد و نود و شش با ژوزفین دوبوهارنه عروسی نمود . وقتی که دزیره از این خبر مطلع می شود برای ناپلئون نامه ای می نگارد و در آن نوشته که تو زندگی مرا به سمت بدبختی بردی و من همچنان نمی توانم تورا فراموش کنم.ولی دزیره چند وقت بعد با ژنرال ژان باتیست برنادوت عروسی می نماید . برای خرید کتاب دزیره به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دزیره