کتاب لرزش که توسط مگی استیفویدر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و هفت صفحه می باشد.واسه ی سالها زیادی گریس بیشتر گرگ ها را داخل جنگل در پشت دره خانه اش دیده بود. یکی از گرگها که چشمان زرد رنگی دارد یا همان گرگ خودش ترس و وحشت در دل آدمی می اندازد.که همانند این است که گریس قادر بر زندگی کردن با این حس نیست. در این بین فردی به اسم سَم دو سرنوشت و زندگی داشته یکی در زمستان و درختان منجمد شده با حمایت گروه و همراه بودن خاموش یک دختر که هراس از چیزی ندارد. و دیگری در تابستان چندین ماه با ارزش آدم بودن می باشد.تا وقتی که سرما همچنان او را مجبور به تغییرات کند.حال گریس با یک پسر چشم زرد ملاقات می نماید که چهره ی آشنایش او را از نفس انداخته است. این همان گرگ او می باشد. می بایست که باشد.ولی هم اکنون که زمستان بسیار نزدیک شده سم باید واسه ی آدم ماندن نبرد کند.یا آنکه با از بین رفتن خودش و گریس روبرو شود . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لرزش تماس بگیرید.

دانلود کتاب لرزش