کتاب خوشه های خشم که توسط جان اشتاین بک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و پانزده صفحه و انتشارات آن امیرکبیر می باشد.این اثر در سال هزار و نهصد و سی و نه چاپ شده است و خیلی به کام کسانی که در آمریکا سرمایه و زمین داشتند خوش نیامد. این اثر واسه ی زمانی داخل آمریکا ممنوع شده اما به موجب گفتن واقعیت و هم دردی کردن با طبقه ی ضعیف اجتماع جای خویش را باز نمود و مطالعه کننده های بسیاری داشت.رضایت نداشتن سرمایه داران از واقعیت گویی اشتاین بک آنها را مجبور نمود که حرفهایی بر ضد چیزیهایی که داخل اثر ذکر شده بود به کشاورزان که اکثر هم سواد و دانش نداشتند دهند. آنها اثر را بر ضد کلیسا معرفی نموده و همین گونه به دروغ گفتند که تصاویری که این اثر از کشاورزان دارد تصویر از انسانهای وحشی می باشد. کشاورزان با آنکه خبری از این مسائل داشته باشند به کتابخانه ها ریختند و این کتاب را به آتش کشیدند.این نوشته در سال هزار و نهصد و چهل جایزه پولیتزرو را از آن خود کرد. برای خرید کتاب خوشه های خشم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خوشه های خشم