کتاب دوازده داستان سرگردان که توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نوزده صفحه می باشد.مارکز در باره ی این اثر اینگونه شرح داده که سپتامبر گذشته بعد از دو سال کار سخت و طاقت فرسا دیگر آراسته برای نشر بود و به این صورت سرگردانی آنها در رفتن و برگشتهای پشت سره هم بین میز تحریر و سطل زباله عاقبتی پیدا کرده بود. هر اندازه اگر در انتهای نفس شکی نهایی سایه نمی انداخت. برای آنکه شهرهای گوناگون اروپایی را که قصه ها و اتفاقاتی داخل آنها رخ می دهند وابسته به قوه ی اندیشه ی خویش و از دور تفسیر و توجیه نموده بودم و اشتیاق داشتم وفاداری خاطرات خود را به صورت تقریبی بعد از سپری شدن بیست سال آزمایش کنم و به این دلیل واسه ی شناختن آن شهرها خیلی سریع به بارسلون و ژنو و رم و پاریس سفر نمودم.هیچ کدام از این شهرها با آن چیزی که در فکر من بود قابل قیاس نبود . تمامی ما همانند همه ی اروپای حال حاضر به سراغ تغییراتی شگفت آور و غریب شده بودند. فکرهای واقعی به نظرم روح هایی خیال انگیز جلوه می کردند. در صورتی که خاطرهای الکی آنگونه قانع کننده بودند که جای حقیقت را گرفته بودند. برای خرید کتاب دوازده داستان سرگردان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دوازده داستان سرگردان