کتاب آخرین نفر که توسط الکساندر فاده یف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و بیست و سه صفحه می باشد. این نوشته در سال هزار و نهصد و چهل و پنج نگاشته شده است. داستان آخرین نفر یا همان آخرین اودگه کاری فوق العاده از الکساندر فاده یف که یکی از نگارنده های بسیار بزرگ و سرشناس روس در دسته و گروه بهترین اثرهایی می باشد که اتفاقات و رویدادهای انقلاب بزرگ اکتبر و مسائل رخ داده اش را به تصویر می کشد. در این کتاب زیبا اتفاقات بهار و تابستان سال هزار و نهصد و نوزده به شکلی از هر نظر و لحاظ و همه جانبه جان میگیرند.داستان آخرین نفر به صحبتها و حرفهای نگارنده کتاب مورد علاقه و دوست داشتنی او است.طرح نخست و اول داستان سرنوشت و زندگی بیله اودگه می باشد که رژیم تزاری سعی بر از بین بردن او دارد . برای خرید کتاب آخرین نفر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آخرین نفر