کتاب برنده تنهاست که توسط پائولو کوئلیو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و شصت و دو صفحه می باشد.نگارنده ی مورد توجه برزیلی و آفریننده ی کیمیاگر و پائولو کوئلیو با داستانی مغایر و خیره کننده بازگشته است.برنده تنهاست چرخشی شگفت آور و باورنکردنی در جهان نام آوران و پولداران و هنرمندان می باشد که منش های آفریننده کوئلیو یا مجنون وار دوستدار آن می باشند یا دشمنش.برنده تنهاست نگهدارنده ای عمیق و ظریف بر معانی همانند نیرو و توان شخصی و رؤیاهای معصومانه ای داخل جهان سینما و مد و معروفیت است که هیچ وقت به جایی نخواهد رسید. برای آنکه اشخاصی وجود دارند که یا رؤیاها را از بین برده یا متحولش می نمایند. همه این اثر در زمان بیست و چهار ساعت داخل جشنواره ی کن سپری می شود. ایگور یکی از کارآفرینان پیروز اهل روسیه مسیری ستمکارانه را انتخاب می کند تا عشق از بین رفته ی خویش را پیدا کند. همسر قدیمش اِوا نام داشته که ایگور فکر می نماید که سرنوشتش و زندگی آنها از پشتوانه ای آسمانی و پاک و با تقوا برخوردار می باشد و در قبل به همسرش گفته بود واسه ی آنکه او را برگرداند دنیا و جهان های بسیاری را از بین خواهد برد. برای خرید کتاب برنده تنهاست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برنده تنهاست