دانلود کتاب خانه ای در شیراز اثر آگاتا کریستی

 

کتاب خانه ای در شیراز که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست بهزاد بشارت ترجمه شده است.که دارای دویست و یک صفحه می باشد.نویسنده مشهور خانم آگاتاکریستی در مدت زمان زندگی خویش سه دفعه به ایران سفر نموده بود. پس از عروسی کردن با همسر دوم و باستان‌شناس خویش در سال هزار و نهصد و سی شانس مسافرت به ایران را پیدا کرد. آگاتاکریستی در سال هزار و نهصد و سی و یک با همسر و گروه باستان‌شناسی بریتانیا به داخل عراق رفت و از همان جا به ایران سفر نمود. او و همسرش اول به همدان رفتند و بعد به تهران و پس از مدتی به شیراز سفر کردند. او در خاطرات خویش درمورد شیراز نگاشته ‌است که درست یادم می باشد که شیراز چه اندازه زیبا بود. باغ‌های شیراز همانند یک سنگ زمرد سبز بدون نا خالصی بوده که رگه‌هایی از خاکستری و قهوه‌ای را داخل خود پنهان نموده بودند. شهر شیراز یک زمرد سبز زیبا می باشد. خانم آگاتاکریستی و همسر وی در زمان گدراندن وقت خویش داخل شیراز منزل کهن و بسیار جذابی را دیدند که اتاق­ها و ارسی‌های زیبایش آن­ها را جذب خویش نموده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه ای در شیراز تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب خانه ای در شیراز