کتاب شیطان به قتل می رسد که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.که دارای دویست و هشتاد و سه صفحه می باشد.منظور شما از بهترین ها چه اشخاصی می باشد.آقای عزیز خوب ها کسانی می باشند که کاره بد و قتلی انجام میدهند ولی به چنگ قانون نیفتاده اند. شخص های موفقی که در حال زندگی نمودن خیلی آسوده و بدون مشکلی می باشند و بی آنکه کمترین توجهی به سمتشان منعکس شود. بپذیرید که سرگرمی خیلی جذابی می باشد. اما من نام این را به هیچ دلیل سرگرمی جذابی نمی گذارم. درست تر می باشد اگر نام دیگری به روی آن بتوانیم بگذاریم .ما شیطانا بی دقت به صحبت های پوارو داد کوتاهی زد و گفت مطلبی به مغزم رسید یک مهمانی شام بسیار جمع و جور . داخل این مهمانی این کلکسیون منحصر به فرد را را نشانتان می دهم . راستش بسیار هیجان انگیز و سرگرم کننده می باشد . به هیچ وجه نمی دانم برای چه در گذشته به این مساله فکر نکرده ام .اما الان هم دیر نیست.فقط به مدت هفت روز به من زمان دهید. برای خرید کتاب شیطان به قتل می رسد به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شیطان به قتل می رسد