کتاب مرگ به سبک پو آرو که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست سید رضا حسینی ترجمه گشته است.که دارای دویست و پنجاه و چهار صفحه می باشد.در نوشته ای از دوست قدیمی و همیشگی و دیرینه ی خویش به نام هستینگز می خواهد که داخل عمارت استایلز به او بپیوندد .عمارت بسیار بزرگی که در حال حاضر به یک هتل تبدیل گشته است.و از آن به عنوان هتل و جایی برای مسافران استفاده می شود.پوارو که بسیار مریض و غمگین و نالان بر روی صندلی چرخدار نشسته است و با قتل هایی رویرو شده که پس از مدتی آن قاتلین تمام وقت به گناه خویش اعتراف می نمایند و شخصی که دلیل مهم و اصلی این کشتار ها می باشد به روشی بسیار اسرار آمیز و به طور کلی شخصی شیطانی نقش یه فرد رو در جنایت ها بازی می نماید اما هیچ وقت گیر نیفتاده است . برای خرید کتاب مرگ به سبک پو آرو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرگ به سبک پو آرو