کتاب قتل در بالماسکه که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست گیسو ناصری ترجمه شده است.که دارای دویست و سی و چهار صفحه می باشد.نوشته ای که با عنوان نخستین پرونده های پوآرو اینجا وجود دارد اشاره ای به قتل در بالماسکه داشته ولی مقدار صفحات و نوشته های آن اثر همانند مترجمش تفاوت داشته با این اثر است.یک فرصت و اتفاقات استثنایی دلیل شد که دوست بسیار ارزشمند من هرکول پوارو از سمت ریاست نیروهای پلیس بلیگان به ریاست قسمت رسیدگی کردن به پرونده های جنایی دست پیدا نماید.این پیروزی به اندازه ی کافی برایش خوب نبود برای آنکه موجب بد نام شدن او گشته بود به همین سبب تصمیم گرفت همه ی زمان خویش را مختص به حل کردن اتفاقات و سختی و مشکلات پرونده های جنایی در خانه خویش کند.به این موجب در منزل ماند و به کشف نمودن و حل معماهای داخل پرونده ها پرداخت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قتل در بالماسکه تماس بگیرید.

دانلود کتاب قتل در بالماسکه