کتاب معمای صندوق بغداد که توسط آگاتا کریستی نوشته و به دست محسن سلیمانی ترجمه شده است.که دارای دویست و چهل صفحه می باشد.آگاتا مری کلاریسا لیدی ملووان معروف به آگاتا کریستی نگارنده ی اهل انگلیس و نویسنده ی داستانهای جنایی و ادبیات کارآگاهی بود.او با اسم فرضی ماری و ستماکوت رمانهای عاشقانه و رومانتیک همچنان نوشته است.اما معروفیت مهم و اساسی او به دلیل شصت و شش داستان جنایی او می باشد.رمانهای آگاتا کریستی معروف به ملکه جنایت را واسه ی او هدیه آورده اند. آگاتا کریستی در اثر رکوردهای گینس رتبه ی نخست در بین بیشترین فروش نگارنده های کتاب در همه ی زمان ها و مقام دوم پس از ویلیام شکسپیر در بین پرفروش ترین نگارنده های در هر خصوص را به خود اختصاص داده می باشد.به طور تقریبی حساب شده که یک میلیارد از اثرهای او به زبان اصلی انگلیسی و یک میلیارد دیگر در ترجمه های مختلف به صد و سه زبان جهان به فروش رسیده است . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معمای صندوق بغداد تماس بگیرید.

دانلود کتاب معمای صندوق بغداد