کتاب کوخ نشینان خوش امید که توسط لوسی ژولیا نوشته شده است.که دارای دویست و چهل و نه صفحه می باشد.این رمان نمایانگر تصاویر و موجود از زمان تیره و تار کوخ نشینان خوش امید ده بی نام و نشان داخل جزیره گوادالوپ که زیادتر از سه قرن تحت استعمار فرانسه بوده است. گوادالوپ در دریای کارائیب در سال هزار و چهارصد و نود و سه به دست و علت کریستف کلمب شناخته گشته است. از هزار و ششصد و سی و پنج سوداگران فرانسوی کولون ها به جزیره حمله و دست درازی می نمایند و پول و زمین محلی را تصاحب نمودند. افراد زندگی کننده ی حال حاضر گوادالوپ با رنگ پوست سیاه می باشند . لوسی ژولیا نگارنده ی اثر در یک زمین کشاورزی داخل آن جزیره در یک خانواده ی محلی متولد شده است. دخترکی که بدون داشتن کفش بر پایش تمام کشتزارهای نیشکر را دویده است و شادی و خرسندی گذارا و سختی های و تیرگی جانفرسای افراد آن سامان را دیده و اکنون اولین داستان خویش را در دستان ما قرار می دهد .این خانم رنگین پوست ما را با خود به مسافرتی طولانی برده و با وقتی بسیار کم آنگونه به زندگی کوخ نشینان یعنی همان افراد و مردم سرزمن آشنا می نماید که انگار زمانی را در بین آنها زندگی کرده ایم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوخ نشینان خوش امید تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوخ نشینان خوش امید