کتاب آری شود ولی که توسط هاروکی موراکامی نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و پنج صفحه می باشد.نویسنده س مشهور هاروکی موراکامی در سال هزار و نهصد و چهل و نه متولد شده است.او نگارنده ای سرشناس و معروف اهل ژاپن و آفرینده ی داستان کافکا در کرانه و نمونه ای جمع شده از داستان بعد از زلزله می باشد. رمان های او اکثرا نهیلیستی و سوررئالیستی و شامل قالب های تنهایی و با خویش بیگانه بودن است.موراکامی در کیوتو ژاپن چشم بر جهان گشوده است. در سال هزار و نهصد و شصت و هشت به دانشکده هنرهای نمایشی واسدا رفت. در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک با دختر به نام یوکو ازدواج کرد و با صحبت های خود او در رمان دیدن یک مسابقه بیسبال ایده نخستین اثرش به آواز باد گوش بسپار به فکرش آمده است. کتاب آری شود به دست گیل اوایی ترجمه شده می باشد.مثل شخصی که احساس می کند یا فهمیده که دارد به انتهای زندگی می رسد یکی از دگیری ها و فکرهایم این گونه حال و هوایی و مرتب نمودن اثرهای نوشتاری است. همانند شخصی که صحبتی کرده باشد و به دنبال ان باشد که سخنش به گوش رسیده و خود استین بالا زده و تلاش فراوان می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آری شود ولی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آری شود ولی