کتاب سوختن در آب غرق شدن در شعله که توسط چارلز بوکاوسکی نوشته شده است.که دارای دویست و سی و هشت صفحه می باشد.نگارنده ی معروف چارلز بوکاوسکی از سرشناسترین نویسنده ها و شاعران معاصر کشور آمریکا می باشد و خیلی مدعی است که پر نفوذترین و از صمیمی ترینِ شاعرها و نگارنده های این قرن اوست. بوکاوسکی در هزار و نهصد و بیست که پدرش یکی از سربازان آمریکا و مادرش اهل آلمان بود داخل آندرناخِ آلمان به دنیا آمد .او در سن سه سالگی بود که او را به لس آنجلس داخل آمریکا بردند و به مدت پنجاه سال می شد که در این شهر سکنی گزید. در سن و ساله بیست و چهار سالگی بود که نخستین داستان کوتاه اش را چاپ نمود و در سی و پنج سالگی نگاشتن شعر را شروع نمود. او با سن هفتاد و سه سالگی در نه مارچ هزار و نهصد و نود و چهار به دلیل سرطان خون در کالیفرنیا از دنیا رفت و قبل از فوتش چندی پیش داستان خویش به اسم عامه پسند را به آخر رسانده بود. چارلز بوکاوسکی در طول زمان عمرش چهل و پنج اثر چاپ نمود . برای خرید کتاب سوختن در آب غرق شدن در شعله به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سوختن در آب غرق شدن در شعله