کتاب سیمون دوبووار و جنبش فمینیستی که توسط ذبیح مدرسی نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.سیمون دو بووآر با اسم مهم و اساسی سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووآر اندیشمند و نگارنده ی فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی می باشد که در نه ژانویه هزار و نهصد و هشت داخل پاریس در خانواده‌ای بورژوا متولد شده است.بووار در یک خانواده‌ی بورژوای کاتولیک به دنیا آمد و پس از گذراندن امتحانات دوره ی لیسانس ریاضیات و فلسفه به درس دادن ریاضیات در و زبان و ادبیات در مؤسسات سنت‌مارین و بعد از آن فلسفه در دانشگاه سوربن پرداخته است. او در حلقه ی فلاسفه ی  دوستانه گروهی از دانشجویان مدرسه اکول نورمال پاریس و یکی از اعضایی بود که ژان پل سارتر همچنان در آن عضو بود اما خود بووار دانشجوی این مدرسه نبود. با وجود آنکه خانمها در آن زمان کمتر به درس دادن فلسفه مشغول بودند او تصمیم گرفته بود که معلم فلسفه باشد و در آزمونی که به این موجب سپری کرد با ژان پل سارتر آشنا شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیمون دوبووار و جنبش فمینیستی تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیمون دوبووار و جنبش فمینیستی