کتاب آنا کارنینا نوشته لئو تولستوی می باشد. آنا کارِنینا داستانی می باشد که نگارنده ی روسی آن را نوشته است.این کتاب در شروع به‌ طور پاورقی از سال هزار و هشتصد و هفتاد و پنج تا هزار و هشتصد و هفتاد و هفت در گاهنامه‌ای منتشر شده است.داستان آنا کارِنینا را یک رمان واقع‌گرا خوانده اند.رمان آنا کارِنینا برگرفته از شخصیت اولِ واحدی نمی باشد. با تماشا کردن اسم آنا کارنینا این فکر به وجود می آید که این رمان به طور حتمی و به‌ صورت کامل درمورد او می باشد.ولی در حقیقت این طور نمی باشد.؛در حالی‌ که شاید زیادتر از نصفی از داستان درمورد او باشد.ما بقی قصه درمورد شخصی به اسم لوین می باشد که البته این دو فرد داخل داستان ارتباط دورادوری با همدیگر دارند. به‌عبارتی آنا کارنینا خواهر دوست لوینده است بو. در طی رمان این دو فرد تنها یک دفعه و در آخر داستان با هم روبه‌رو خواهند شد. به این موجب در واقعیت این اثر تنها به زندگی آنا کارِنینا اشاره نداشته و در آن به سرنوشت و اندیشه های شخصیت‌های دیگرِ داستان همچنان پرداخته شده‌ است. آنا این زن و کارِنین اسم همسر او می باشد.و او به‌ دلیل اسم همسر خویش آنا کارِنینا گذاشته است. برای خرید کتاب آنا کارنینا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آنا کارنینا