کتاب رنجهای آنجلا نوشته فرانک مک کورت می باشد.و به دست ابراهیم یونسی ترجمه گشته است.این نوشته زندگی‌نامه ی فرانک مک‌کورت می باشد که جایزه ی انجمن نقادان کتاب کشور و لوس‌آنجلس تایمز و شورای کتاب سال آمریکا را برای خود به ارمغان آورد. سرنوشت فرانک مک‌کورت که برگرفته از کودکی و جوانی او می باشد و روش و راه تاثیرگذار روایت این زندگی تمام چیزی را که احتیاج و لازم برای یک انسانیت است و می بایست بدانیم بر ما نمایان کرده است.داستانگو قصه پسری می باشد که سرنوشت زندگی خود را تعریف می نماید. پدر و مادر او بعد از سفر کردن به امریکا هم اکنون به ایرلند بر می‌گردند. پدر که فردی ناقص العقل و دائم الخمر می باشد از عهده تامین کردن احتیاجات و خرج زندگی بر نمی آید و این مسئولیت بسیار بزرگ بر عهده آنجلا مادر خانواده می باشد. داستانگو در این رمان از دشواریها و مصایب مادرش صحبت کرده و داستان زندگی او را توضیح و شرح داده است. برای خرید کتاب رنجهای آنجلا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رنجهای آنجلا