کتاب روزی به درازای یک قرن که توسط چنگیز آیتماتف نوشته و به دست محمد مجلسی ترجمه شده است.و دارای چهارصد و سی و سه صفحه می باشد.نگارنده در اين اثر سوالی که در تمام زمان و همیشه پرسیده می شود که انسان به كجا خواهد رفت و سعادت را چطور خواهد پیدا کرد را در مقابل پشم مطالعه کننده مطرح مي کند.ادیگی سوزنبان میانسال داخل این ایستگاه فرعی بعد از شنیدن خبر مرگ کازانگاپ همکار و دوست پیر کهن خود آماده برای مجلس دفن او می شود. ادیگی در مسیر یک روز که دست اندکار دفن نمودن دوست قدیمی خویش است به رفتار ها و راه ها در عالم سالهای طولانی زندگی سخت و دشوار و اندوهگین خویش پرداخته است. او مطالعه کننده را با خویش به دریاچه آرال برده و با سرنوشت و زندگانی شبانان آن محل آشنا می کند. پس از مدتی به جنگ جهانی دوم رفته و زخمی و رعشه ای بر می گردد و بعد از مدت کمی واسه ی گرفتن نان بخور و نمیری گزارش به صحرای قره اوزک افتاده و در آخر داخل ایستگاه فرعی برانلا به کار کردن مشغول می شود. برای خرید کتاب روزی به درازای یک قرن به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب روزی به درازای یک قرن