کتاب فرانی و زویی نوشته جی. دی. سالینجر می باشد.فرانی و زویی یا فرنی و زویی نام اثری از نگارنده ی آمریکایی تبار جِروم دیوید سلینجر می باشد که در سال هزار و نهصد و شصت و یک به انتشار رسیده است. این اثر برگرفته از دو داستان درمورد شخصیت‌های فرضی خانواده گلَس می باشد.این اثر برگرفته از دو نوشته کوتاه به اسم های فرانی و زویی است. فرانی توضیحاتی درمورد دیدارهای نهایی هفته ی فرانی گلَس کوچک‌ترین اعضای خانواده گلس با دوست‌ پسرش خویش با اسم لین کاتل می باشد. فرانی درس ادبیات را خوانده و مثل باقی فرزندان خانواده ی گلَس عرفان شرقی را بسیار دوستدار دارد. او در هنگام مطالعه کردن یک اثر عرفانی دست‌ یقه ی یک آشفتگی روحی و عرفانی می شود.زویی وقت و هنگامی را به شکل و نقش می کشاند که فرانی از دانشگاه به منزل بازگشته و افراد خانواده‌ هر کدام به روش خود واسه ی سلامت فرانی کوشش می‌کنند. زویی برادر بزرگترِ فرانی که بازیگری بیست و پنج ساله می باشد در این رمان نقشی زیاد و تاثیرگذاری دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرانی و زویی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرانی و زویی