کتاب سالامبو نوشته گوستاو فلوبر و ترجمه احمد سمیعی می باشد.این نوشته یک داستان که تاریخ پیشرفت و تمدن کارتاژ را مورد تحقیق قرار داده است . زیادتر قسمت تاریخی داستان بر پایه ی حقیقت و در پی بررسی های بسیار زیاد و پهناور فلوبر نگاشته شد. ولی بخش داستان به طور کامل بر پایه ی تصورات و هنر نگارنده نگاشته شده است.رمانی از جایی آغاز شده که مزدوران بربر که کارتاژ ها آنها را واسه ی جنگ انتخاب کرده بودند برای گرفتن دستمزد خویش به این شهر آمده اند. بزرگان و مجلس سیست در اول کار فکر می کنند که می توانند از زیر باز مقدار بسیار زیادی از نقدینگی و غلات که به این دزدان بدهکار می باشند شانه خالی نمایند. ولی اتفاقات به صورتی جلو می رود که این تقلب نمودن در کار را به نبردهای بزرگ می برد. در جهان حقیقی هم دقیقا همین گونه رخ داده است.سالامبو یکی از دختران بزرگترین فرمانده نظامی کارتاژ می باشد. در جشنی که در باغ پدری هامیلکار برکه او برای مزدوران برگزار شده است یکی از بربران عاشق او می شود و داستانی به طور تقریبی آغاز می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سالامبو تماس بگیرید.

دانلود کتاب سالامبو