کتاب آس و پاس ها نوشته شده به دست جورج اورول می باشد.این اثر درمورد سرنوشت و زندگی تهی دستان و کسانی که سرپناهی ندارند داخل پاریس و لندن می باشد. این اثر در ژانویه هزار و نهصد و سی و سه چاپ شد و در نشر کردن این اثر واسه ی نخستین دفعه اریک آرتور بلر از اسم مستعار جورج اورول استفاده نموده است.اورول بعد از خواندن تهیدستان جک لندن به این اندیشه می رسد که به زندگی در بین فقیران و محرومان و سفر در شهرهای پاریس و لندن برود. اتفاقات سرنوشت متصل شده با تهی دستی او را مجبور کرد در بهار هزار و نهصد و بیست و هشت داخل مسافر خانه‌های در آشپرخانه ها پاریس ظرف بشورد در مجموع فصل‌های اول این اتفاقات را تشکیل می‌دهد.داستانگو در قسمت هایی از سرنوشت خود داخل پاریس با یک افسر سابق روسی به اسم بوریس دوست شده که به دشواری زندگی خود را سپری می کند و از صاحبخانه یهودیش بسیار ناراضی است. بعضی به این سبب این نوشته را یهود ستیزانه دانسته اند.گزارش او از لندن زیادتر توضیح سرنوشت بی بی‌خانمانهای انگلیسی بوده که در پیدا کردن بستری واسه ی خوابیدن از نوانخانه‌ای به نوانخانه دیگر انداخته می‌شوند یا شب‌ها را در خیابانها پیاده می کنند . برای خرید کتاب آس و پاس ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آس و پاس ها