کتاب ساحره پورتوبلو به دست پائولو کوئیلو نوشته شده است.و به دست آرش حجازی ترجمه گشته است.سرنوشت او جنگی بین رویاها در اندیشه ی او و حقیقت بود. سرنوشتش را حقیقت بخشید ولی جهان همچنان آماده‌ی پذیرا بودن او نبود. آتنا فرد مهم و اساسی قصه ی ساحره‌ی پورتوبلو است. بچه ی یتیمی که مادر کولی او را در ترانسیلوانی گذاشت و رفت. بچه ای که زن و شوهری لبنانی او را به فرزندی گرفتند و با خودشان بیروت بردند. یکی از کارکنان بانک بزرگی داخل لندن و دلال پیروز ملکها در دبی و پیشگوی خیابان پورتوبلو می گردد.آتنا عروسی می نماید و دارای فرزند می‌شود و پس از مدتها به دلیل فشارهای اقتصادی و خانوادگی مجبور به رهایی و جدا شدن او و همسرش می گردد. ولی هم اکنون که خود مادر شده گرفتار وسواس اندیشه شده و پشت سره هم به زنی فکر می کند که خود را به دنیا آورده است. عاقبت واسه ی کشف کردن دلیل آنکه یک مادر چگونه قادر است بچه ی خود را را سر راه گذارد به رومانی رفته تا مادر خونی‌ خود را در بین کولی‌های ترانسیلوانی پیدا نماید. ولی سفر هیچ وقت آدم را تنها به مقصدی که در ذهن خود او است نمی‌رساند. برای خرید کتاب ساحره پورتوبلو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ساحره پورتوبلو