کتاب دژ دیجیتالی اثر دن براون بوده که حسن زیادلو آن را به فارسی برگردانده است.در این نوشته بار دیگر دن براون در شکل نگارنده ای شجاع و بی پروا و قدرتمند و توانا به دل جهانی خبرچین و اطلاعاتی ایالات متحده می زند و به طور کامل معتبر و اصیل اسرار ارتباط داشته به شیوه های جاسوسی آنها از تمامی اطراف جهان آن را نمایان می کند. این اثر آشکار خواهد کرد که دانه های تنفر و عداوت است که آمریکا با کارهای درد منشانه در تمامی جهان کاشته و جذاب این می باشد آنکه اشخاص باقی مانده کشتارهای بی رحمانه آمریکا زیادتر از سران داخل این کشور پریشانی و دلواپسی امنیت دنیایی را داشته است.دن براون متولد شده در بیست و دو ژوئن سال هزار و نهصد و شصت و چهار نگارنده ی آمریکایی اثرهای ژانر پرهیجان می باشد که واسه ی اثر جنجالی و فروش زیاد خویش به نام رمز داوینچی در سال دو هزار و سه میلادی به آوازه بسیاری در تمامی دنیا رسید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دژ دیجیتالی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دژ دیجیتالی