کتاب میدل مارچ اثر جورج الیوت می باشد.خانم ماری آن اوانز نیروی نگارندگی خود را در اسم مردانه جورج الیوت پنهان کرده است. همانگونه که جین اوستین همچنان بعضی از اثرهایش را با اسم قرضی و غیر واقعی مردانه راهی بازار نموده است . ماری در بیست و دو نوامبر هزار و هشتصد و نوزده متولد شده است و در بیست و دو دسامبر هزار و هشتصد و هشتاد چندین ماه پس از ازدواجش فوت کرد و از دنیا رفت. او قلمش را در خصوص روزنامه‌نگاری و نگارندگی و ترجمه نمودن و شاعری آزمود و هم اکنون هم یکی از نگارندگان دارای احترام و سرشناس دوره ی ویکتوریا به حساب می آید.هنری جیمز در نوشته ای به پدر ماری اینگونه نوشته که نخست اینکه او به صورت عجیب و غریبی زشت و قبیح می باشد.او دارای پیشانی بسیار کوتاه و چشمان خاکستری کمرنگ و یک بینی آویزان و دهانی بسیار بزرگ پر از دندانهای کج و کوله بود. ولی در این بد شکلی ها یکی از نیرومندترین زیبایی پنهان شده بود به صورتی که ظرف چندین دقیقه اندیشه و فکر را می دزدید و دیوانه می کرد. آنگونه که شما هم مانند من عاشقش خواهید شد. برای خرید کتاب میدل مارچ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب میدل مارچ