کتاب خاطرات خانه اموات توسط فئودور داستایوسکی نوشته شده است.الکساندر بتروویچ در حقیقت یکی از نجیب‌زادگان روسی بوده است. او بر موجب حسادت بسیار زیاد همسرش را از بین می برد و به سرعت خویش را به پلیس معرفی می نماید. پلیس او را به زندان انداخته و به ده سال زندانی با اعمال شاقه محکوم می نماید.و بعد از آخر این زمان او به اقامتگاه محکومین قرار داشته در شهر ک می فرستند تا زندگی خویش را در آن‌جا به آخر رساند. با این معنی که او به یک کولونی محکومین که مقداری دورتر از شهر قرار گرفته بود تعلق داشت.ولی قادر بر این بود که در شهر ک به سر ببرد و زندگی کند. او داخل این شهر با درس دادن زبان فرانسه کار کرده و پولی برای گذراندن زندگی خود به دست می‌آورد. هم اکنون درس دادن واسه ی محکومین داخل شهرهای سیبری امری بعید نبود برای آنکه کسی غیر از آنها از زبان فرانسه و رشته‌های گوناگون تعلیم و تربیت اطلاعی نداشت. خاطرات خانة اموات نوشته ی داستایوسکی اثری مختص سرگذشت ده ساله ی الکساندر پتروویچ داخل زندان با اعمال شاقه است. برای خرید کتاب خاطرات خانه اموات به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خاطرات خانه اموات