کتاب برده فراری اثری از مارک تواین یکی از شاهکارهای این نگارنده می باشد.این کار به دست جواد محی ترجمه شده است.مارک توین در سی نوامبر هزار و هشتصد و سی و پنج در مرز ایالت میسوری آمریکا داخل روستای فلوریدا با خانه هایی چوبی پخش شده متولد شده است . پدر او قاضی قسمت و تاجری موفق و در اصل اهل ویرجینیا بود که داخل کنتاکی درس حقوق خوانده و در آن جا جین همپتون موخرمایی را دیده و با او عروسی نموده بود. در دوازده سالگی پدر وی از دنیا رفت و سمیوئل به اجبار در چاپخانه‌های محلی کار کرد و پس از مدتی در روزنامه‌ای که برادرش اوریون تشکیل داده بود اول حروفچین و بعد چاپچی شد. برگه هایی از روزنامه به مقالات طنزآمیز اختصاص یافته بود که سمیوئل آنها را می نگاشت و با امضای عجیب‌غریب منتشر می نمود. در هجده سالگی به سنت لوئیس بزرگ ترین شهر ایالت میسوری سفر کرد.در بیست سال میان هزار و هشتصد و هفتاد و پنج و هزار و هشتصد و نود و چهار شادترین و پولدارترین نگارنده بود و بهترین اثرهایش را در این زمان نوشت. برای خرید کتاب برده فراری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برده فراری