کتاب نقطه فریب نوشته دن براون می باشد.نقطه فریب داستانی به سبک تکنو تریلر می باشد.رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا راچل ساکستون دختر حریف انتخاباتی خویش را که یکی از مأموران امنیتی می باشد احضار می نماید تا اینکه به قطب شمال بفرستد تا اکتشافات تازه ی ناسا را تأیید نماید.ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا شهاب‌سنگى را پیدا کرده است که زمین‌شناس‌ها با هم دیگر گفته اند که محتوای یک فسیل می باشد. و این به معنای این است که یک پیام در آن‌جا داخل فضا حیات هست. این اکتشافات تعویض به سلاحى واسه ی از پا افکندن رقیب انتخاباتى رییس‌جمهور شده است.که صحبت ها و اعمال ناسا نمی بایست اینگونه باشد که ثروت بسیار زیادی را خرج ولگردى داخل آسمان کنند. در این بین راشل یکی از افراد مهم و اساسی داستان که دختر رقیب انتخاباتى رئیس‌جمهور می باشد و در یکى از مکانهای اطلاعاتى کار می نماید همراه با چند اندیشمند بزرگ دیگر متوجه رازى می شود که خواهد تواست سرنوشت انتخابات را تغییر نمایند. برای خرید کتاب نقطه فریب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نقطه فریب