کتاب اتاقی از آن خود داستانی جذابی از ویرجینیا وولف می باشد.این کتاب توسط صفورا نوربخش به زبان فارسی ترجمه شده است.اتاقی از آن خود از معروفترین کارهای ویرجینیا وولف نگارنده اهل انگلیس می باشد که در سال هزار و نهصد و بیست و نه در چهل و هفت سالگی وولف به انتشار رسید. این اثرها در کلاس‌های آیین نگارش پایه‌های گوناگون تحصیلی دانشگاهی درس داده می‌شود. علل خصوص بر ارزش روش نگارشی آن این اثر خصوصیات نثر مدرنیستی را در مقاله‌نویسی وارد نموده و سبک تازه ای تشکیل داده است. گذر کرده از این اتاقی از آن خود را صورت و شکل جریان نظری فمینیستی و به صورت بسیار خاص نقد ادبی فمینیستی دانسته اند.وولف این اثر را بعد از سخنرانی‌های زن و رمان در کالج نیوهام و کالج گرتن در اکتبر هزار و نهصد و بیست و هشت و نگاشتن مقاله‌ای با این اسم داخل مجله ادبی فوروم در نیویورک نگاشت. این اثر در بیست و یک اکتبر هزار و نهصد و بیست و نه یک سال بعد از سخنرانی‌ها جاپ گشت. در اول آن سال ویرجینیا وولف مریض گشته و در بستر مریضی به فکر نگاشتن این اثر افتاد . برای خرید کتاب اتاقی از آن خود به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اتاقی از آن خود