کتاب سکوت بره ها اثر توماس هریس می باشد.که به دست اصغر اندرودی و مجتبی مینایی ترجمه شده است.کلاریس استارلینگ یکی از کارآموزان جوان اف.بی.آی و از دانشجویان پر شوری می باشد که مافوق های او را راضی می نمایند تا با دکتر هانیبال لکتر که یک آدم خوار و دیوانه است دوستی الکی برقرار نماید. مردی که دورانی یکی از روان پزشکان بسیار مشهور بوده و هم اکنون به دلیل نمونه جمع آوری شده قتل های ترسناکی که در آنها قسمت هایی از بدن قربانی های خویش را در آورده و می خورده او در زندان انداخته اند. تیم اف.بی.آی که جک کرافورد از دنبال کنندگان کهن لکتر رهبری آن را بر عهده خویش داشته فکر می کند که اگر استارلینگ و لکتر با هم رابطه داشته باشند و دکتر دیوانه به آنها کمک می کند تا یک قاتل سریالی دیگر را به بگیرند.او شخصی می باشد که چهارده زن را به قتل رسانده و پوستهای آنها را از تنشان کنده تا همانگونه که لکتر با ظرافت گفته است لباس هایی زنانه از آنها بسازد و بر تن کند. برای خرید کتاب سکوت بره ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سکوت بره ها