کتاب مرگ قسطی نوشته ای از لویی فردینان سلین می باشد. مرگ قسطی داستانی از لویی فردینان سلین نگارنده ی اهل فرانسه می باشد که در نخستین دفعه در سال هزار و نهصد و سی و شش چاپ نموده است . این نوشته به دست مهدی سحابی به فارسی ترجمه گشته است.مرگ قسطی رمان تهی دستی و فلاکتی می باشد که سلین در کودکی با آن دست و پنجه نرم نموده است. این داستان آن اندازه تلخ می باشد که اینگونه به نظر رسیده که در هر برگ از آن یک سلین خشمگین داشته که داستان آن ایام طلمت بار را گفته است. سلین در این اثر درمورد کودکی خویش نگاشت و دوباره لحن عامیانه و متفاوت ادبیات فرانسه را دچار شوک کرد. سلین گفته است که من همانگونه می نگارم که حس می نمایم.از من ناراحنت و عصبانی خواهید شد که بد دهن می باشم و زبان بی ادبانه دارم.از بی رحمی و عصبانیت دائمی اثرهایم انتقاد می نمایند چه کاری انجام دهم .این جهان ذات خویش را تغییر دهد من نیز سبک خود را تغییر خواهم داد. او تنها جهان را همانطوری نمایان می کند که دیده بود. برای خرید کتاب مرگ قسطی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرگ قسطی