دانلود کتاب موجودات خیالی اثر خورخه لوئیس بورخس

 

کتاب موجودات خیالی نوشته خورخه لوئیس بورخس و ترجمه احمد اخوت می باشد. همان گونه كه از نام آن مشخص می باشد که درباره ی موجودات تخیلی صحبت می نماید كه زائیده‌ی اندیشه ی آدمها در طول قرن‌های متمادی می باشند.سیمرغ پرنده ی نامیرایی می باشد که بر شاخه های درخت اندیشه و تفکر آشیان داشته است. برتون این مرغ را با عقاب تشبیه می نماید که به صحبت او ادای متأخر بر مسائل زیاد تفکر و علم داشته و در شاخه های درخت دنیا و ایگ دراسیل و آشیان ساخته است.ساوئی در نوشته ی شعر و فلوبر در وسوسه های سن آنتونی در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار درمورد سیمرغ گفته است. او دارای پرهایی می باشد به رنج نارنجی که به پولک های فلزی هستند .سری کوچک و نقره ای رنگ و صورتی مثل چهره ی آدمیان. سیمرغ دارای چهار بال است.منقارش مثل منقار عقاب بوده و دمی خیلی خیلی بلند مثل دم طاووس دارد. در منبع های مهم و اساسی ارزش سیمرغ خیلی زیادتر از این است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موجودات خیالی کلیک نمایید

 

دانلود کتاب موجودات خیالی