کتاب روزهای برمه نوشته جرج اورول می باشد.این اثر نوشته ای از جورج اورول نگارنده ی مشهور انگلیسی که در سال هزار و نهصد و سی و چهار داخل شهر نیورک آمریکا به دست هارپر و برادران به چاپ رسیده است. این رمان همانند اثرهای دیگر جورج اورول یک قصه ی انتقادی می باشد. در سال دو هزار و سیزده به طور تقریبی هشتاد سال بعد از چاپ اول اثر روزهای برمه اساسی ترین جایزه ادبی کشور برمه را گرفته است .در دهه هزار و نهصد و بیست میلادی جورج اورول نوزده ساله که در آن دوران با اسم اساسی و مهم اریک بلر شناخته شده و به عنوان افسری جوان داخل رانگون پایتخت برمه میانمار حال حاضر شد که در آن دوران مستعمره بریتانیا بوده است. برمه از پولدارترین مستعمره بریتانیا در جنوب شرق آسیا به حساب می آید و استقبال کننده ی کارگردان مسافر کرده از هند و چین بود. هفتاد و پنج درصد صادرات چوب ساج در دنیا از جنگل‌های برمه آماده شده است. اورول جوان در خیلی از شهرهای برمه با زمان پنج سال خدمت نمود و در آخر بعد از مبتلا شدن به بیماری تب دنگی از نیروی پلیس آمد بیرون و آن را ترک کرد . برای خرید کتاب روزهای برمه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب روزهای برمه