کتاب دنیای سوفی نوشته شده توسط یوستین گردر نویسنده نروژی و ترجمه حسن کامشاد می باشد.دنیای سوفی یک اثر فلسفی نوشته ی یوستین گردر نگارنده ی مشهوری است که چاپ نخست آن در سال هزار و نهصد و نود و یک میلادی داخل نروژ صورت گرفته است. این نوشته قصه ای می باشد که تاریخ فلسفه را با زبان بسیار ساده واسه ی نوجوانان تشریح می نماید. این اثر تا حال حاضر به پنجاه و چهار زبان گوناگون ترجمه شده و بخصوص بر نوجوانان و دقت بزرگ‌سالان را هم به‌ خود جذب نموده است. از روی کتاب دنیای سوفی فیلم و بازی رایانه‌ای به این اسم ساخته گشته است.این اثر را اولین بار حسن کامشاد به فارسی برگردانده و انتشارات نیلوفر چاپ کرده است. چهار ترجمه ی دیگر از این اثر و نسخه‌ای با خط بریل واسه ی نابینایان و نسخه‌ای صوتی از آن همچنان منتشر شده است.موضوع کتاب درباره ی دختری به اسم سوفی بوده که در آستانه پانزده سالگی نامه‌های بسیار جذابی و کاست های ویدئویی از شخصی به اسم آلبرتو ناکس گرفته که در آنها سؤالات جالبی مثل دنیا چطور به وجود آمده مطرح می‌کند. برای خرید کتاب دنیای سوفی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دنیای سوفی