کتاب دخمه خونین نوشته ی دارن شان است.دخمه خونین اسم اثری از دارن شان و سومین نوشته از سری داستان‌های قصه‌های سرزمین ارواح است.یک سال و نیم از بخش گذشته نمونه جمع آوری شده سپری می شود و دارن شان دیگه کم کم با نیرو و قدرت او و شرایط زندگیش در سیرک عجیب و غریب کنار آمده و ارتباطش با لارتن کرپسلی هم به طور نسبی خوب شده است.دارن اشاگنسی مشهور به دارن شان نگارنده ای اهل ایرلند است.وجود دارن شان با کتاب شروع شد که در سال هزار و نهصد و نود و نه به فروش رسید. او در ژانویه دو هزار اثری واسه ی کودکان با اسم سیرک عجایب نگاشت . او این نوشته را زیادتر واسه ی سرگرم شدن نگاشت و با دو اثر دیگر که واسه ی بزرگ سالان نوشته بود راهی بازار نمود ولی این اثر خیلی زیاد مورد دقت قرار گرفت علل خصوص هنگامی که کمپانی وارنر بروز پیشنهاد ساخت این اثر را داد. او واسه ی کودکان در طول پنج سال یازده اثر دیگر این مجموعه را نگاشت . این کتاب‌ها در بیست و هشت کشور و در بیست زبان ترجمه شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دخمه خونین تماس بگیرید.

دانلود کتاب دخمه خونین